Dokumenti

 Līgums par profesionālās ievirzes izglītības programmas apguvi

 Līgums par interešu  izglītības programmas apguvi

Iesniegums par atskaitīšanu no Bērnu un jauniešu basketbola skolas ’’Rīga’’

Kārtība, kādā uzņem, pārceļ un atskaita izglītojamos no profesionālās ievirzes sporta izglītības un interešu sporta izglītības programmas.

Bērnu un jauniešu basketbola skolas ’’Rīga’’ audzēkņu iekšējās kārtības
noteikumi

Bērnu un jauniešu basketbola skolas ’’Rīga’’ Iekšējā trauksmes celšanas kārtība

Audzēkņu drošības noteikumi izglītības iestādē un tās organizētajos pasākumos

Vecāku piekrišanas lapa medicīnas pārbaudēm VSMC

Bērnu un jauniešu basketbola skolas ’’Rīga’’ pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas nolikums

Bērnu un jauniešu basketbola skolas "Rīga" pašnovērtējuma ziņojums

BS Rīga logo (vektorgrafika)

DSN logo (vektorgrafika)

Privātuma politika

Līdzfinansējuma samaksas kārtība

Par grozījumu Rīgas domes 02.10.2012. lēmumā Nr. 5340 “Par līdzfinansējuma apmēru profesionālās ievirzes izglītības programmām Rīgas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs”

Par grozījumiem Rīgas domes 23.10.2012. lēmumā Nr. 5376 “Par līdzfinansējuma apmēru interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmām Rīgas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs”
Izglītības procesa un darbības organizēšana BJBS "Rīga", nodrošinot COVID-19  infekcijas izplatības ierobežošanu

 Covid noteikumi - Nr.SPSBR-21-1-nts

 Covid noteikumi - Nr.SPSBR-21-2-nts

Saistošie noteikumi

Ētikas kodekss

 

 

 Līgums par profesionālās ievirzes izglītības programmas apguvi

 Līgums par interešu  izglītības programmas apguvi

Iesniegums par atskaitīšanu no Bērnu un jauniešu basketbola skolas ’’Rīga’’

Kārtība, kādā uzņem, pārceļ un atskaita izglītojamos no profesionālās ievirzes sporta izglītības un interešu sporta izglītības programmas.

Bērnu un jauniešu basketbola skolas ’’Rīga’’ audzēkņu iekšējās kārtības
noteikumi

Bērnu un jauniešu basketbola skolas ’’Rīga’’ Iekšējā trauksmes celšanas kārtība

Audzēkņu drošības noteikumi izglītības iestādē un tās organizētajos pasākumos

Vecāku piekrišanas lapa medicīnas pārbaudēm VSMC

Bērnu un jauniešu basketbola skolas ’’Rīga’’ pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas nolikums

Bērnu un jauniešu basketbola skolas "Rīga" pašnovērtējuma ziņojums

BS Rīga logo (vektorgrafika)

DSN logo (vektorgrafika)

Privātuma politika

Līdzfinansējuma samaksas kārtība

Par grozījumu Rīgas domes 02.10.2012. lēmumā Nr. 5340 “Par līdzfinansējuma apmēru profesionālās ievirzes izglītības programmām Rīgas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs”

Par grozījumiem Rīgas domes 23.10.2012. lēmumā Nr. 5376 “Par līdzfinansējuma apmēru interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmām Rīgas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs”
Izglītības procesa un darbības organizēšana BJBS "Rīga", nodrošinot COVID-19  infekcijas izplatības ierobežošanu

 Covid noteikumi - Nr.SPSBR-21-1-nts

 Covid noteikumi - Nr.SPSBR-21-2-nts

Saistošie noteikumi

Ētikas kodekss