Treneru kontakti

Treneru kontakti zēniem

Aleksandrs Feldmanis


Trenē 2009./10./11./12.g. grupas

Tālr.: +371 26 025 638

Sazināties

Aigars Brigmanis


Trenē 2006./07.g. grupas


Tālr.: +371 29 252 963

Sazināties

Bruno Kārlis

Trenē 2002./11./12./13./14.g. grupas

Tālr.: +371 26 456 765
Sazināties

Raimonds Feldmanis

Trenē 2004./05.


Tālr.: +371 20 201 111
Sazināties

Krišs Matisons

Trenē 2003./09./10./11./12.g. grupas

Tālr. +371 27 409 274
Sazināties

Arvo KallasteTrenē 2006./07. g. grupas


Tālr.: +371 67 273 556
Sazināties

Mārcis Strīgelis


Trenē 2002./03./04./11./12./13.g.grupas

Tālr.: +371 29 550 784

Sazināties

Armands MisusTrenē 2008./09.g. grupas

Tālr. +371 29 161 302

Sazināties

Guntis EndzelsTrenē 2006./07.g. grupas

Sandra ŠkutāneFiziskā sagatavotība

Treneru kontakti zēniem


Aleksandrs FeldmanisTālr.: +371 26 025 638

Sazināties


Aigars BrigmanisTālr.: +371 29 252 963

Sazināties


Bruno KārlisTālr.: +371 26 456 765

Sazināties


Raimonds FeldmanisTālr.: +371 20 201 111

Sazināties


Krišs MatisonsTālr. +371 27 409 274

Sazināties


Arvo KallasteTālr.: +371 67 273 556

Sazināties


Kristaps Otto VītiņšTālr.: +371 26 200 876

Sazināties


Mārcis StrīgelisTālr.: +371 29 550 784

Sazināties


Armands MisusTālr. +371 29 161 302

Sazināties


Guntis Endzels


Sandra ŠkutāneFiziskā sagatavotība

Treneru kontakti meitenēm

Aigars Nerips


Trenē 2001./02./03./04.g. grupas

Tālr. +371 28 367 733

Sazināties

Līga Alilujeva


Trenē 2004./05./09./10./12./13./14.g.
grupas

Tālr.: +371 26 874 746
Sazināties

Maija Kubliņa


Trenē 2002./03./04./05./06./07.g.grupas

Tālr.: +371 29 410 829

Sazināties

Kristaps Konstantinovs


Trenē 2004./05.g. grupas


Tālr.: +371 29 345 623

Sazināties

Ilga Priedoliņa


Trenē 2008./09./10./11./12./13.g.grupas

Tālr.: +371 29 431 656

Sazināties

Eva Vasiļevska


Trenē 2004./05./06./07./08.g. grupas

Tālr.: +371 29 421 013

Sazināties

Elza Gribuste


Trenē 2003./04./07./08.g. grupas


Tālr.: +371 29 334 322

Sazināties

Līga Lībeka


Trenē 2009./10./11./12.g. grupas


Tālr.: +371 26 423 334

Sazināties

Ainārs Čukste


Trenē 2001./02./05./06./11./12.g. grupas

Tālr.: +371 29 487 527

Sazināties

Eva NolendorfaTālr. +371 26 325 852


Sazināties

Sarmīte Čapa


Trenē 2003./04./05./06.g. grupas


Sazināties

Treneru kontakti meitenēm


Aigars NeripsTālr. +371 28 367 733

Sazināties


Līga AlilujevaTālr.: +371 26 874 746

Sazināties


Maija KubliņaTālr.: +371 29 410 829

Sazināties


Kristaps KonstantinovsTālr.: +371 29 345 623

Sazināties


Ilga PriedoliņaTālr.: +371 29 431 656

Sazināties


Eva VasiļevskaTālr.: +371 29 421 013

Sazināties


Elza GribusteTālr.: +371 29 334 322

Sazināties


Līga LībekaTālr.: +371 26 423 334

Sazināties


Ainārs ČuksteTālr.: +371 29 875 27

Sazināties


Eva NolendorfaTālr. +371 26 325 852

Sazināties


Sarmīte Čapa

Sazināties